Leveringsvoorwaarden Summer School

Leveringsvoorwaarden TOPopleiders Summerschool

Betaling deelnemersbijdrage

Je kunt je alleen inschrijven voor de TOPopleiders summerschool als je de deelnemersbijdrage betaalt via de webshop. Na afronding ontvang je automatisch een bevestiging van je inschrijving per mail met daarin een betalingsbewijs/factuur.

Annuleren

Indien je onverhoopt niet kunt deelnemen aan de TOPopleiders Summerschool dan zien we de annulering tegemoet op info@topopleiders.nl. Er vindt geen terugbetaling plaats van de deelnemersbijdrage.

Persoonsgebonden

Deelname aan de TOPopleiders Summerschool  is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden.

Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de organisatie van de TOPopleiders summerschool Gegevens m.b.t. deelname aan de TOPopleiders Summerschool worden gedurende een half jaar bewaard.

Jouw mailadres wordt gebruikt om de link van de bijeenkomst toe te sturen en je een uitnodiging te sturen voor een account in de topopleiders huddle.

Eigendom

De TOPopleiders Summerschool is eigendom van stichting TOPopleiders in de sport.

Aansprakelijkheid

Stichting Topopleiders in de Sport kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen (lichamelijk) letsel en/ of materiële schade gedurende activiteiten.