De organisatie achter TOPopleiders

TOPopleiders in de sport is een organisatie die zich richt op het ontwikkelen van opleiders, én ondersteunt bij het verder brengen van vraagstukken van bonden op het gebied van opleidingen en opleiders. Met een workshopaanbod, een zelfreflectiescan, adviestrajecten, een communityplatform en met maatwerk procesbegeleiding. Maar wie zijn dat nou eigenlijk, …