Procesbegeleiding

Procesbegeleiding & opleidingsbeleid

TOPopleiders in de sport kan ook een rol spelen bij de procesbegeleiding in het opleidingsbeleid van een bond. 

De procesbegeleider adviseert, verwijst, verbindt en stimuleert bonden om aan de slag te gaan met (delen van) het opleidingsbeleid. Het belangrijkste uitgangspunt van procesbegeleiding is dat het eigenaarschap bij de bonden ligt. De uitvoering wordt door de bonden zelf gerealiseerd. 

De prijs van procesbegeleiding is afhankelijk van het aantal uren dat nodig is om tot een advies te komen en is op aanvraag beschikbaar.

Neem voor meer informatie contact op met onze procesbegeleider Frank Oeben.