Aanbod op maat

Bondstrajecten op maat

TOPopleiders in de sport staat voor aanbod op maat. Iedere sportbond of opleidingscoördinator die zijn of haar opleiders wil helpen van goed naar beter kan bij ons terecht.

Om aanbod op maat te kunnen bieden, gaan wij eerst graag in gesprek met de bond

 of opleidingscoördinator. We willen tijdens een verkennend gesprek de (ontwikkel)behoefte achterhalen. Als de vraag duidelijk is, ontvang je van TOPopleiders een routekaart (zie afbeelding als voorbeeld) voor jouw opleiders. Deze routekaart kan voor alle opleiders hetzelfde zijn als de bond een gezamenlijk programma met workshops wenst. 

Zelfreflectie scan

Ook kan de bond ervoor kiezen om naast gezamenlijke workshops iedere opleider de mogelijkheid te geven om een zelfreflectie scan in te laten vullen. Uit deze tool komen de persoonlijke ontwikkelpunten waar een opleider zelf aanvullende workshops of coach sessies voor kan volgen.

Voorbeeldtraject

Een traject, waarbij de zelfreflectie scan als startpunt wordt gebruikt, ziet er ongeveer zo uit:

 1. Zelfreflectie scan
  • Alle opleider(s) vullen individueel de zelfreflectie scan in.
 2. Adviestraject
  • Met uitkomst van de zelfreflectiescan, kan een opleider een adviestraject aanvragen met de eigen opleidingscoördinator of met een mentor van TOPopleiders.
 3.  Start eigen route
  • De opleider gaat aan de hand van gesprek zijn/haar krachten en ontwikkelpunten in kaart brengen en maakt een ontwikkelplan.
 4. Opleider gaat zelf aan de slag
 5. Gezamenlijk ontwikkelplan opstellen
  • Bond organiseert een bijeenkomst voor meerdere opleiders om te werken aan ontwikkelplan. Hierbij kan TOPopleiders ondersteuning (procesbegeleiding) bieden.
 6. Begeleidingstraject
  • Aan de hand van ontwikkelplan brengt opleider in kaart wat hij/zij nodig heeft om zijn/haar leerdoelen te bereiken.
  • Optioneel: de procesbegeleider maakt een maatwerktraject voor de opleiders van de bond.
 7. Workshops/intervisie/masterclasses/peer reviews
  • Opleider gaat aan de slag met zijn/haar traject. Dit kan grotendeels met het aanbod van TOPopleiders.
  • Optioneel: maatwerk, incompany, begeleiding.
 8. Evaluatie
  • Opleider evalueert met opleidingscoördinator of mentor van TOPopleiders zijn of haar traject.
  • Optioneel: de procesbegeleider begeleidt de evaluatie en adviseert over vervolgmogelijkheden.

Het traject via TOPopleiders in de sport kan dus zo uitgebreid of afgebakend zijn als jij zelf wil en wat jouw ontwikkelbudget toelaat. 

Neem contact op met Frank Oeben voor meer informatie.