Aan de slag met jouw opleidingsaanbod

TOPopleiders in de sport is inmiddels een gevestigde naam als het gaat over workshops en ook onze zelfreflectiescan wordt steeds vaker ingevuld. Ons communityplatform de Huddle heeft al ruim 500 gebruikers. We organiseren bovendien niet alleen workshops binnen ons eigen aanbod, maar helpen ook bonden om hun opleidersdagen in te vullen. Zo ondersteunden we twee KNSB’s (Schaatsbond en Schaakbond) met respectievelijk hun themadag op 29 oktober en de opleidersdag op 12 november. Voor laatstgenoemde opleidersdag van de Schaatsbond vullen de opleiders een zelfreflectiescan in en verzorgen wij een workshop om met de uitslag aan de gang te gaan.

Maar TOPopleiders is meer dan workshops en de scan. We helpen ook bij vraagstukken die bij bonden leven rondom de vormgeving van hun opleidingsaanbod.

Wielerunie

Zo hebben wij een jaar geleden een traject begeleid voor de KNWU om hun WT3-opleiding te evalueren en de uitkomsten te vertalen naar concrete vervolgstappen. Met een groep betrokken opleiders hebben we in een aantal sessies telkens stappen gezet, zodat de verbeteringen ook werkelijk doorgevoerd zijn. Roos te Pas, Coordinator kaderontwikkeling bij de KNWU, was vooral te spreken over de aanpak waarbij de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de opleiders zelf lag. “Ik heb helemaal geen acties!”, reageerde ze blij verrast na de eerste sessie. “De opleiders zijn het gezicht van de opleidingen en weten heel goed wat er allemaal speelt. Vanuit het bureau hebben we ‘alleen maar’ hoeven faciliteren!”. 

Schaakbond en Bridgebond

Door NOC*NSF zijn we gevraagd om de Schaak- en de Bridgebond (KNSB en NBB) te begeleiden onderweg naar de nieuwe KSS. Uit gesprekken is gebleken dat de vraag groter is dan ‘alleen maar’ het voldoen aan de nieuwe KSS. In beide gevallen start het met herzien of zelfs vormgeven van het opleidingsaanbod. Ook het identificeren en betrekken van de opleiders is een belangrijke stap daarin. De komende maanden begeleiden we een aantal sessies om deze trajecten verder te brengen.

Jeu de Boulesbond

Bij de Jeu de Boulesbond (NJBB) speelt een vraag om het opleidingsaanbod te herzien en ook de betrokkenheid en aanwas van opleiders een boost te geven. Samen met de opleidingscommissie gaan we kijken welke stappen we gaan zetten.

Handbalverbond

Ook bij het Handbalverbond (NHV) speelt de vraag hoe zij hun opleiders kunnen bereiken en betrekken. Onlangs zijn de opleiders van het Handbalverbond toegetreden tot de Huddle en kunnen zij gebruik maken van het aanbod van online en fysieke workshops. Maar dit is slechts de opstap naar meer betrokkenheid waar de volgende stap een opleidersdag begin 2023 zal zijn. TOPopleiders begeleidt dit traject.

Zelf aan de slag?

Wil je aan de slag met jouw opleidingsaanbod? Kijk dan vooral even op deze pagina van NOC*NSF, waar een uitgebreid stappenplan beschreven staat. Natuurlijk ondersteunen we graag bij de uitvoering.

https://www.topopleiders.nl/aanbod/procesbegeleiding/